Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken kiest voor een nieuwe ICT-omgeving

Gepubliceerd op: 31-07-2020

Op 25 juni jongstleden heeft de woningcorporatie, gevestigd in Hilversum, akkoord gegeven op het addendum om hun gehele ICT-omgeving te vernieuwen. De komende jaren kunnen alle medewerkers van Het Gooi en Omstreken genieten van deze nieuwe hardware en werkomgeving die NEH mogelijk maakt.

De moderne werkplek

Door de nog steeds geldende coronamaatregelen komt deze vernieuwing als geroepen voor de woningcorporatie. Met vernieuwde hardware, nieuwe VPN-verbinding, Multi-Factor Authenticatie (MFA) en Identity en Access Management (IAM) kunnen alle medewerkers veilig thuiswerken. Met NEH Device- en Mobile Device Management beheert en onderhoudt NEH alle (mobiele) apparaten voor de organisatie.


Corona

Met de toevoeging van deze diensten is de organisatie helemaal coronaproof en kunnen alle medewerkers onbezorgd thuiswerken. Het Gooi en Omstreken heeft door Corona meteen haar manier van werken aangepast. Ze laten alles zoveel mogelijk doorgaan, maar dan nét even anders. Ook zij houden zich aan de maatregelen van het RIVM. Op hun website plaatsen zij alle ontwikkelingen en veranderingen in het beleid.


Over Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken

De corporatie is werkzaam in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. In de gemeenten Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren biedt Het Gooi en Omstreken huisvesting aan zo’n 19.000 personen. Hun missie is duidelijk: het mogelijk maken om te wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland voor mensen met een bescheiden inkomen of mensen in een kwetsbare positie.


Over NEH

NEH is een gestaag groeiende ICT-dienstverlener uit Leusden, gespecialiseerd in het outsourcen binnen de woningcorporatiebranche. Met diensten als Kantoorautomatisering in de Cloud zorgen wij ervoor dat medewerkers van onze klanten altijd, overal en op elk device veilig kunnen werken. Ruim 60 corporaties hebben hun ICT in zijn geheel bij NEH ondergebracht waarbij visie op – en invoering van de moderne werkplek met moderne middelen als Microsoft Office 365, Teams en SharePoint onderscheidend zijn.