Veiligheid op alle fronten bij NEH - Als elke seconde telt!

Gepubliceerd op: 19-12-2022

BHV'ers bij NEH
Bij NEH zijn meerdere medewerkers gekwalificeerd als BHV'er. Een BHV'er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en externe bezoekers zoals klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV'er bijvoorbeeld hoe hij/zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij/zij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV'er kan onder andere mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Naast BHV'ers ook een AED bij NEH
Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en een AED inzetten redt levens. Het starten van de reanimatie is geen gemakkelijke keuze, terwijl juist de eerste minuten van levensbelang zijn. De AED basistraining zorgt dat de juiste stappen worden gezet. De inzet van alléén een AED is niet voldoende, de hersenen moeten immers ook zuurstof toegediend krijgen door hartmassage en mond-op-mond beademing. Hoe eerder de AED wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans!

Ook bij NEH is een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig. Ze zijn herkenbaar aan het groen witte logo. Bij NEH hangt er een binnen handbereik bij de receptie.

Interne basistraining bij NEH
Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen NEH weet hoe om je op een veilige en verantwoorde manier de AED moet gebruiken, zal er een AED basistraining plaatsvinden voor al het personeel en dus niet alleen de BHV'ers, mocht het nodig zijn.

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij NEH, dat geldt voor het voorkomen van cybercriminaliteit, maar ook voor de levens van alle aanwezigen in ons pand!