NEH wederom succesvol geaudit door Noordbeek: ISAE 3402 Type II over 2021 verklaring ontvangen

Gepubliceerd op: 01-02-2022

NEH is trots op de verkregen ISAE 3402 type II verklaring. Met deze type II verklaring heeft NEH het gehele ISAE-traject voor het 4e jaar op rij succesvol afgerond.

Wij zijn trots omdat dit wederom bijdraagt aan het verder professionaliseren van NEH. Met de ISAE3402 verklaring maakt NEH het voor haar klanten inzichtelijk, dat er voldoende beheersingsmaatregelen zijn ingericht om IT-bescherming, met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy van klantdata, te waarborgen voor de langere termijn.

De doelstelling van het International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3402 is namelijk het bieden van zekerheid. De zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen, die verband houden met de diensten die NEH levert.

Noordbeek rapporteert over de beschrijving van NEH Group B.V. van de door haar geleverde Kantoorautomatisering in de Cloud, Microsoft Online Diensten, Back-up, Uitwijk, Proactief Beheer, (Mobile) Device Management, Storage en Hosted Voice diensten voor het verwerken van informatie van klanten in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. En over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen, die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen.

Wij zijn blij met het deze verklaring omdat het bevestigt dat de beheersmaatregelen, die NEH heeft genomen ook daadwerkelijk effectief zijn.

Wij willen de medewerkers van Noordbeek bedanken voor de prettige samenwerking en het begeleiden van NEH gedurende dit traject evenals alle NEH medewerkers, die hun bijdrage hebben geleverd om deze prestatie te realiseren.

De verklaring is voor NEH klanten via het klantportaal te downloaden.

Mocht je meer willen weten over wat ISAE 3402 kan betekenen voor jouw organisatie, neem gerust contact met ons op, we informeren je graag via tel. 033-4343070 | info@nehgroup.com | www.nehgroup.com