NEH scoort 100% op Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Gepubliceerd op: 11-04-2022

Voor bedrijven is het belangrijk dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat draagt bij aan efficiënt en gemotiveerd werken en helpt het verzuim laag te houden. Hiervoor voert iedere werkgever een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit. Met een RI&E worden alle mogelijke arbeidsrisico’s in kaart gebracht, zodat deze gericht aangepakt kunnen worden. Zo houd je jouw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk.

Het is verplicht voor werkgevers om actief arbobeleid te voeren. De basis voor dit beleid wordt gevormd door de RI&E. Pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt en in het PvA staat wie, wat, wanneer moet doen en wie verantwoordelijk is voor de actiepunten en maatregelen. Door het PvA correct uit te voeren, kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

Medewerkers actief bij het proces betrekken, maakt ze meer bewust van hun eigen veiligheid. Dat is dé basis voor het positief beïnvloeden van hun gedrag.

NEH laat jaarlijks een RI&E uitvoeren door een externe Arbo en Veiligheidsdeskundige, die gespecialiseerd is en zo een onafhankelijk praktisch advies kan uitbrengen en waar nodig begeleiding kan bieden.

NEH heeft onlangs een 100% score behaald in het PvA. Dit is de hoogst mogelijke score en we kunnen dus zeggen dat we uiterst tevreden zijn en we gaan op deze goede voet verder om risico’s blijvend uit te sluiten. Ook op dit vlak zijn we klaar voor de toekomst!