Habion en NEH gaan langdurige, ontzorgende relatie aan

Habion NEH ondertekenen contract samenwerken ontzorgen ICT
Gepubliceerd op: 02-11-2021

De fraaie locatie van Habion in Utrecht was het epicentrum van de persoonlijke ontmoeting tussen de bestuurders van Habion en NEH. Kennismaken, strategie bespreken en contracten ondertekenen om de goede samenwerking bekrachtigen.

Ton de Rond, Bestuurder bij Habion, vertelt: “Habion is als organisatie vooruitstrevend en dat zijn we ook in de IT. De medewerkers zijn misschien ook wel een beetje ‘verwend’ door de vele IT-mogelijkheden. Belangrijk uitgangspunt bij Habion is, dat men wil dat de IT werkt, punt. Medewerkers willen echt ontzorgd worden op dat gebied.”
Wilfred Pollack, IT & Informatiemanager, vult aan: “Men wil inderdaad ’s ochtends de laptop starten en direct kunnen werken.”
Ton gaat verder: “We werken voor de huurders. In ons geval zijn dat kwetsbare ouderen, die willen we graag een veilig en comfortabel huis bieden. Onze medewerkers gaan de barricade op voor de ouderen. Ze denken in oplossingen en krijgen hierdoor veel voor elkaar. Extra aandacht hebben we daarbij voor de kwetsbare ouderen. Hier zet Habion zich volledig voor in. Een uitstekende IT ondersteunt ons daarin.”

Ton beaamt dat met de komst van Wilfred de stijgende lijn in de IT is gezet. “Er is veel progressie geboekt voor Habion met veel veranderingen in de organisatie. En daar komt een nieuwe leverancier bij, te weten NEH. Aangetrokken om te zorgen voor ondersteuning en ontzorging in de IT. Zoals adoptie van Microsoft 365, hier gaat heel veel aandacht naar uit de komende tijd.”
Jan Pieter Cleveringa, Bestuurder van NEH vult aan: “Hier zet NEH veel stappen met begeleiding en trainingen, die Habion gaan helpen de adoptie te omarmen en te versnellen.”
Ton spreekt zijn vertrouwen uit in NEH: “Het is belangrijk om woorden om te zetten in daden, om dit te laten slagen en uit alles is gebleken dat NEH daarin de juiste partij is”.

Welke beweegredenen hebben voor Habion de doorslag gegeven?
Ton vertelt: “Habion wil ontzorgd worden. Habion is geen IT-organisatie, IT is een middel. We zijn een “langzame” organisatie. Dat wil zeggen dat onze organisatie weinig gebruik maakt van real time informatie, data veranderen niet dagelijks. We zijn daarom meer gefocust op juistheid en betrouwbaarheid dan op snelheid. We werken met ongelooflijk veel data. Hoe slaan we het op, hoe borgen we de processen en daarin willen we geen zorgen hebben. Belangrijke vraag die we ons stelden was: Wie belooft ons het meeste rust en continuïteit? Toen kwam NEH zeer duidelijk naar voren.”

Ton: “Veel beslissingen gaan op gevoel en dat was direct goed. Daarnaast hebben we natuurlijk ook wel de tabellen naast elkaar gelegd voor een rekenkundige vergelijking. Maar wat vooral meespeelt, is de vraag: Hoeveel ervaring heeft NEH hierin? Snap je als leverancier hoe belangrijk het is, om altijd maar de juiste data veilig aan te kunnen leveren? De datastroom is heel belangrijk en omvangrijk voor Habion. De omvang van NEH is ook belangrijk en alles afwegende zit er ook vernieuwing in, iets dat we herkennen bij Habion.”

Lennaert Branger, kersverse Salesmanager bij NEH met jarenlange ervaring in de branche: “hoe heeft dat zich geuit?”
Ton vervolgt: “NEH heeft oprechte interesse in de mens. Dit merkten we al in de eerste gesprekken en vervolgens zoek je deze bevestiging in de stukken die we hebben ontvangen en dat is bij NEH zeker het geval.”
Jan Pieter haakt hierop in: “De relatie is goed, mocht er echter in de toekomst eens iets minder goed gaan, dan weet je elkaar altijd weer te vinden.” Dit wordt zeker beaamd door Ton.
Wilfred bevestigt dit ook: “De relatie is heel belangrijk en bij navraag bij collega woningcorporaties werd de goede relatie van NEH met haar klanten onderstreept.”
Ton: “De onderwerpen en de antwoorden die NEH gaf, sluiten volledig aan bij Habion, waar dat bij andere partijen meer algemeen bleef .”

Wat gaat het de Habion medewerkers brengen?
Ton: “Kort en bondig: Een herkenbaar loket. Voor hen moet de IT het ‘gewoon doen’. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan wil men terugvallen op een makkelijk bereikbaar herkenbaar loket. Voorheen liep hier een floorwalker voor vragen etc. Daar is men hier wel mee verwend.”
Jan Pieter: “Mensen willen gehoord worden. Dat ze kunnen bellen en een NEH medewerker aan de lijn krijgen. NEH heeft een grote Servicedesk, die faciliteert tot bellen. Het alternatief voor telefonisch contact is er ook en dat is contact via TOPdesk portal, Whatsapp of webchat.”
Ton vult aan: "Belangrijk voor Habion om regie te kunnen voeren is de data met betrekking tot het support, het aantal meldingen of incidenten, de door- en oplostijden etc."
Jan Pieter: “Hiervoor hebben we rapportages vanuit TOPdesk. Deze rapporten geven real time statusinformatie, die via ons portaal kunnen worden geraadpleegd. Daarnaast worden deze rapporten samen met de NEH Servicemanager periodiek besproken met Habion."
Wilfred besluit: “Dat is precies wat we zoeken! Dan kunnen we zelf de regie gaan voeren.”

Over Habion
Habion biedt ouderenhuisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.000 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.

Het is onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Extra aandacht hebben we daarbij voor de kwetsbare ouderen. Bij het beheer en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we regelmatig wat ouderen zelf willen en kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener wonende ouderen.

Over NEH Shared Services
NEH, uit Leusden, is sinds 2004 gespecialiseerd - en is inmiddels marktleider - in het outsourcen van kantoorautomatisering van woningcorporaties. Met diensten als kantoorautomatisering in de Cloud zorgen wij ervoor dat medewerkers van onze corporaties altijd, overal en op elk device veilig kunnen werken.

Vernieuwend, proactief en vooroplopend op het gebied van informatiebeveiliging en gebruikersadoptie. Daardoor hebben ruim 70 corporaties hun ICT in zijn geheel bij NEH ondergebracht, waarbij visie op - en invoering van de moderne werkplek met moderne middelen als Microsoft Office 365, Teams en SharePoint onderscheidend zijn.