De menselijke maat geeft voor WSN de doorslag!

Gepubliceerd op: 31-10-2022

Op de vraag van Vera Luijendijk, interim Directeur-bestuurder van WSN (tot 1 november 2022): “Waar is NEH begonnen in de corporatiesector?” Antwoord Stefan Vogelaar, Algemeen directeur van NEH: “NEH is gestart in 2004 met het outsourcen van woningcorporaties in het oosten van het land, met woningcorporaties in Raalte en Nijverdal. Daarna ging het snel met steeds meer corporaties door heel Nederland verspreid. En nu Nijkerk, vanuit Leusden net om de hoek. Leuk om hier te zijn en goed om bij elkaar te komen.”

Stefan: “Hoe kijken jullie terug op het voortraject?” Roelof Schuiling, Coördinator functioneel beheer bij WSN: “We hebben goed aangegeven wat we willen en het vervolgens teruggekoppeld naar jullie. NEH heeft dit goed opgepakt en ons overtuigd.”
Lennaert Branger, Sales manager bij NEH: “Een ‘Best Value’ aanpak is anders dan een offerte. Een leuke uitdaging om het zo af te stemmen.”
Roelof reageert: “Dan heb je het wel op de plank liggen voor een volgende keer” Stefan nuanceert dit: ”Ja, echter de doelen kunnen heel verschillend zijn.” Lennaert vult aan: “Het is de kunst om het allemaal goed op elkaar aan te sluiten.”

Roelof: “We hebben voor NEH gekozen, omdat NEH het beste wist aan te sluiten op de doelstellingen, die WSN had geformuleerd. Niet alleen op papier, maar ook in de manier waarop de NEH’ers zich presenteerden, in interviews en in het proces eromheen."
Stefan beaamt dit: “De ‘Best value’ aanpak heeft er voor gezorgd, dat de mensen die de dienst gaan leveren ook aan tafel hebben gezeten en zo met elkaar het verschil maken.”
Vera: “Het geeft veel vertrouwen. Als je dit goed kunt inschatten, geeft het vertrouwen en dat is een goede basis voor de samenwerking.”

Stefan vraagt: ”Wat sprong er nu echt uit?” Vera antwoordt: “De menselijke maat, die gaf de doorslag. Dat je ook goed verteld hebt over het traject. De technologie kan goed zijn, maar als je de mensen niet meeneemt, die het juist moeten gaan doen, wordt het een lastig verhaal. Met goede technologie, maar zonder klik of de juiste houding, loop je tegen de muur. Bij de beoordeling van alle inschrijvingen, was dat meetbaar en duidelijk onderscheidend.”
Lennaert: “Voor ons is het echt een serieus project en géén trucje. Uiteindelijk is voor ons het belangrijkste dat de klant tevreden is, daar doen we het allemaal echt voor!”
Vera vult aan: “Het start al bij het voortraject. Goed dat je daar snapt wat je moet doen hiervoor. De haalbaarheid is ook in ons belang. Een goede inschatting door jullie van de kosten, zorgt dat we later geen gedoe krijgen.”
 Stefan onderstreept dit: “We kwalificeren daar ook op. Als we de kwaliteit niet kunnen garanderen, doen we het ook niet en soms wijzen we ook wel eens een project af of worden we afgewezen, omdat het geen match is. In beide gevallen kan dat goed zijn. En soms komt een corporatie toch weer terug bij NEH, vanwege de contante kwaliteit die we leveren. Zoals zeer recent nog is gebeurd!”

Stefan vervolgt: “Belangrijk is ook om te blijven anticiperen om relevant te blijven voor de klanten. Specifieke kennis en expertise in huis hebben. Mensen denken wel eens dat als alles in de Cloud is, wat doet NEH dan nog? De beveiliging is ook een heel belangrijke factor om goed voor elkaar te hebben.”
”En als er iets niet meer goed werkt, is het fijn als je met een belletje naar de NEH Servicedesk een contact hebt om het probleem op te lossen”, aldus Lennaert.

“Wat vind je de komende jaren belangrijk in de samenwerking?”, vraagt Stefan.
Roelof: “Ik hoop dat NEH een flink deel gaat overnemen van mij als interne vraagbaak en kenniscentrum. Als collega’s problemen hebben, dat ze zich bij NEH kunnen melden en ze goed geholpen worden. Jullie kennis goed benutten. Daarnaast is goede beveiliging belangrijk.”
Stefan bevestigt: “Ja, daar hebben we nu ook een forse afdeling voor. Leuk, interessant en vooral ontzettend belangrijk.”
Lennaert onderstreept dit: “Dat nemen we ook mee in het traject, zoals beschreven. Mensen kunnen de NEH Servicedesk contacten, als ze problemen hebben.”
Stefan besluit: “Nee zeggen, zullen we niet snel doen. We scheppen er plezier in om anderen te ontzorgen!”

Over WSN
WSN is een betrokken, sociale woningcorporatie met stevige Nijkerkse wortels. Wij bouwen, verhuren en onderhouden 3.500 woningen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. 1 op de 4 Nijkerkers woont in een huis van WSN. Hen bieden we graag een thuis.
Dicht bij onze klanten staan en volkshuisvestelijk het verschil maken. Dat zijn belangrijke principes voor WSN. In onze visie zullen we daarom moeten meebewegen als de omgeving beweegt en deze principes onder druk komen te staan. Alleen dan kunnen we anticiperen op nieuwe behoeften en zijn we in staat om een toekomstgerichte klik te maken met klant, markt en maatschappij. De komende jaren zien we onze doelgroep qua omvang en samenstelling sterk veranderen. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkelingen binnen onze regio, maar ook met veranderingen in de maatschappij.

Over NEH
NEH is sinds 2004 gespecialiseerd - en is inmiddels marktleider - in het outsourcen van kantoorauto­matisering van woningcorporaties. Met diensten als kantoorautomatisering in de Cloud zorgen wij ervoor dat medewerkers van onze corporaties altijd, overal en op elk device veilig kunnen werken.

Vernieuwend, proactief en vooroplopend op het gebied van informatiebeveiliging en gebruikersadoptie. Daardoor hebben ruim 75 corporaties hun ICT in zijn geheel bij NEH ondergebracht waarbij visie op - en invoering van de moderne werkplek met moderne middelen vanuit Microsoft 365 onderscheidend zijn. NEH doet dit vanuit haar visie “De NEH corporaties zijn slim van binnen en sociaal naar buiten.”