Missie & visie

De kracht van een team zit in de diversiteit aan mensen en kennisgebieden. Bij NEH zijn we zeker divers. En toch hebben we een gemeenschappelijkheid in ons denken en doen en in onze doelen. Dat komt door onze missie en visie. Die geven ons de ankers waar we op terug kunnen vallen. Ze bieden ons richting. 


Missie

'Wij scheppen er plezier in anderen te ontzorgen.'  

En dat moet je in je hebben wil je als medewerker bij NEH passen. Het gaat niet alleen om het ontzorgen van je klanten maar ook van je collega’s en natuurlijk thuis. 


Visie

'Een landelijk platform voor woningcorporaties in 2021.'  

Vanuit de parlementaire enquêtecommissie in 2014 hebben we gekeken naar de behoefte aan bedrijfskostenverlaging bij onze klanten. Met de wetenschap dat wij meer dan 400 verschillende applicaties hosten voor onze klanten, was één conclusie helder: er moet meer gestandaardi-seerd en meer samengewerkt worden om de gewenste kostenverlagingen te realiseren.

Jouw organisatie ontzorgen?

Wij gaan graag het gesprek met je aan!

Het formulier mag pas verzonden worden als veld reCAPTCHA leeg is