Kwaliteit bewaken bij NEH

Bij NEH doen wij er alles aan om de kwaliteit van onze oplossingen en diensten te waarborgen en onze klanten optimale informatiebeveiliging te bieden. Sinds 2015 zijn wij officieel ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd. Met deze certificering voldoen wij aan de internationale norm voor informatiebeveiliging. 

Informatie is de kern van bedrijfsvoering. De hoeveelheid data groeit nog elk jaar exponentieel en elke organisatie zal zijn databeveiliging goed moeten regelen. De maatschappij stelt steeds strengere eisen aan informatiebeveiliging. Ook rekenen medewerkers, leveranciers en klanten er op, dat privacy beschermd wordt en hun persoonlijke en zakelijke gegevens veilig zijn. 

ISO27701 

De ISO 27701 certificering is een uitbreiding op ISO 27001 en richt zich specifiek op het beheer van informatiebeveiliging gerelateerd aan privacygegevens. Het doel van deze certificering is om organisaties een kader te bieden voor het creëren, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een privacy-informatiemanagementsysteem (PIMS). 

NEH is sinds enkele jaren ook ISO27701 gecertificeerd. 

ISAE3402 type II-verklaring 

Jaarlijks voert de accountant een audit uit om vast te stellen of onze financiële rapportages, zoals de jaarrekening, correct tot stand zijn gekomen. Onderdeel van dit onderzoek is ook vaak een IT-audit bij onze klanten. Om hen te ondersteunen bij deze audit, leveren wij een ISAE3402 type II-verklaring, dé internationale standaard voor zekerheid bij outsourcing. 

Een onafhankelijke auditor stelt dit rapport op. De auditor toetst onze generieke IT-processen op de opzet en de werking hiervan. De ISAE3402 type II-verklaring biedt klanten het voordeel, dat de eigen accountant de IT-audit niet hoeft uit te voeren. 

ITIL 

Wij werken volgens het ITIL-principe (Information Technology Infrastructure Library). ITIL bestaat uit een reeks 'best practices', die de beste praktijkoplossingen weergeven voor het inrichten van de IT-beheerprocessen bij onze klanten. 

ITIL is de enige consistente en tegelijk veelomvattende bron voor IT Service Management, die bestaat uit modellen, concepten en processen. Werken volgens ITIL zorgt voor een krachtig referentiekader bij het inrichten en verbeteren van de IT-processen binnen organisaties.  

Samenwerking 

NEH Maakt onderdeel uit van de grotere TSH organisatie. Op diverse vlakken vind er uitgebreide samenwerking plaats. Ook binnen het compliance domein wordt er veel samengewerkt om de kennis en kunde op dit vlak te bundelen en zo breed mogelijk in te zetten.  

Een goed voorbeeld van deze samenwerking is dat alle interne audits die wij doen, onder andere voor de ISO27001 certificering, uitgevoerd worden door onze zusterorganisatie Auditconnect. Zowel de interne als de externe audits zijn ook onderdeel van onze verslaglegging aan TSH en dragen bij aan een stabiel en betrouwbaar informatiemanagement. 

Gold partnerships Microsoft en Dell

In 2015 zijn we door Microsoft benoemd als Microsoft Gold Partner Hosting. Met deze certificering bieden wij aantoonbare kwaliteitsgaranties voor Microsoft Cloudoplossingen en ondersteuning en dat is weer van belang voor onze klanten.

Eind 2020 zijn we ook benoemd als Microsoft Surface Gold Partner. Een mooie bevestiging van onze status - met ook voordelen voor onze klanten.

Wij zijn al langer benoemd als Gold partner van Dell EMC.

Jouw organisatie ontzorgen?

Wij gaan graag het gesprek met je aan!