Visie op de werkplek voor woningcorporaties in 2020

Gepubliceerd op: 06-05-2019

Stelt u eens voor: Inloggen met één identiteit voor elke applicatie, security integraal geregeld, proactief device management en een werkplek “ready out of the box”. Het zijn enkele onderdelen van de ideale werkplek voor woningcorporatiemedewerkers, welke NEH in samenspraak met haar Klantenplatform ontwikkelde.

“Hoe uw medewerkers willen werken, dáár gaat het om”

Het creëren van een standaard en moderne werkplek voor corporatiemedewerkers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen werken. Dat was de insteek die NEH en haar Klantenplatform samenbracht om de Visie op de Werkplek 2020 te ontwikkelen. Een concrete routekaart die woningcorporaties helpt om zich nog beter te focussen op hun core business.

De routekaart bestaat uit vier paden, zijnde: 
*      De Werkplek 
*      Office 365 
*      Applicaties 
*      Security

Vragen als ‘hoe kunnen mijn medewerkers nou écht plaats- en tijdsonafhankelijk werken?’ en ‘hoe transformeren wij op een goede manier naar de Microsoft cloud?’, worden hierbij beantwoord.


Pad: De Werkplek 

Behalve een aantal technische veranderingen, zal ook een overstap worden gemaakt op het gebied van hardware. Thin clients worden vervangen door Windows 10 devices, of nog specifieker; Microsoft Surfaces.

Diverse corporatieklanten van NEH kozen al voor de Microsoft Surfaces. Deze laptops integreren perfect met Office 365 én voldoen aan de wens van nieuwe medewerkers die veelal gewend zijn om met een snelle, elegante, mobiele werkplek te werken. 
Het beheer van de apparatuur wordt vormgegeven in Device Management, waardoor uw medewerkers de voor hun specifiek benodigde functionaliteiten direct beschikbaar hebben op hun apparaat, waar zij ook werken.


Pad: Office 365 

De overstap naar Office 365 hoeft geen ingewikkelde te zijn. We werken eerst aan Cloud Enablement, wat feitelijk neerkomt op het klaarmaken van uw corporatie om Office 365 op een kwalitatieve manier in te zetten.

Wordt er gewerkt met de nieuwe Office versies? Worden aantekeningen opgeslagen in OneNote? Begrijpt iedereen de meerwaarde van OneDrive? Dan is het tijd voor de extra functionaliteiten als Exchange Online, SharePoint, Teams en meer, waarbij NEH met haar corporatiekennis altijd in het oog houdt of applicaties uw organisatie écht verder helpen.


Pad: Applicaties 

SaaS, het zal u niet onbekend in de oren klinken, maar wat is SaaS nu precies? In onze beleving is SaaS een webgebaseerde applicatie die, zonder afhankelijkheden van uw werkplek, online beschikbaar is. Met SaaS-applicaties kunt u afstappen van de terminal-omgeving en écht optimaal gebruik maken van uw Windows 10 apparaat.

Een veelgehoorde opmerking bij het ‘loslaten’ van de klassieke omgeving is dat enkele kernapplicaties niet SaaS zijn, waardoor deze omgeving in stand gehouden moet blijven. Op de routekaart naar de Werkplek 2020 is precies om die reden de mogelijkheid meegenomen tot lokale ontsluiting van deze applicaties. Hierdoor kunt u vooruit blijven gaan in de digitale transformatie.

Bij SaaS is natuurlijk een belangrijke kanttekening dat alle data op verschillende plekken, online wordt opgeslagen. Dit maakt integrale beveiliging nóg belangrijker.


Pad: Security 

Rolgebaseerde autorisatie is een must! Aan de SaaS-applicaties van uw corporatie worden condities gekoppeld die bepalen wanneer én welke medewerkers wel of geen toegang hebben, op basis van hun rol.

De tijd van een gebruiker beperken en belemmeren met veiligheidsmaatregelen is geweest en de tijd van gecontroleerde vrijheid is aangebroken. Inloggen gebeurt met één identiteit voor alle applicaties en andere toepassingen, veilig ingeregeld met single sign-on én multifactor authenticatie.

Met de goede security wordt écht plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk. Productiviteit wordt verhoogd en samenwerking tussen collega’s, andere corporaties en partners wordt makkelijker én veiliger. Door Databescherming toe te passen weten corporaties beleidsregels op te stellen die gegevens te classificeren, labellen en beschermen op basis van gevoeligheid. U geeft precies aan wat ontvangers van documenten met de inhoud kunnen doen en trekt de toegang ook in wanneer dit van toepassing is. Daarnaast is het mogelijk om versleuteld te mailen met externen.


Overkoepelend: Gebruikersadoptie 

De weg naar de Werkplek van 2020 is er één met veel stappen die stuk voor stuk bijdragen aan de veiligheid, productiviteit en toekomstbestendigheid van uw corporatie. Uw medewerkers dienen te allen tijde in deze veranderingen mee te worden genomen. Adoptietrainingen zijn daarom altijd onderdeel van de routekaart en overkoepelend voor alle paden.

De routekaart voor uw corporatie 
Om te bepalen hoe de Visie op de Werkplek 2020 voor uw corporatie ingezet kan worden, gaan wij graag het gesprek met u aan. Hierbij zoeken we de verdieping op, kijken we naar het startpunt van uw corporatie en laten we diverse referentiecases de revue passeren.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden en wilt u ook dat uw medewerkers in 2020 nog beter kunnen werken? Neem dan vandaag nog contact op met NEH en maak een afspraak met één van onze consultants.


“NEH, uw ICT van morgen”

Contactgegevens: marketing@nehgroup.com | 033 - 434 30 70