Bel mij terug

Kwaliteit

ISO 27001
NEH is officieel NEN:ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd. Het behalen van deze certificering toont aan dat NEH haar klanten veiligheid en kwaliteit biedt.

Informatie is de kern van de bedrijfsvoering. De datagroei neemt steeds meer toe en dit betekent dat organisaties maatregelen moeten treffen in het beveiligen van deze data. Daarbij stelt de maatschappij ook steeds strengere eisen met betrekking tot informatiebeveiliging. Certificering op basis van de internationale norm voor informatiebeveiliging, ISO/IEC 27001:2013, is dan een logische stap.

Met haar ISO/IEC 27001:2013 certificering borgt NEH de informatiebeveiliging binnen hun organisatie. Tevens zijn beide datacenters van NEH voorzien van de ISO 27001 certificering.

NEH garandeert u beheersing, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, waarmee wij controle hebben over algemene bedrijfsrisico’s. 

ISAE 3402 type II-verklaring
Om vast te stellen of uw financiële rapportages, zoals de jaarrekening, op juiste manier tot stand zijn gekomen voert uw accountant jaarlijks een audit uit.

Onderdeel van dit door uw accountant uitgevoerde onderzoek is ook vaak een IT-audit. Om klanten bij deze audit te ondersteunen levert NEH een zogenaamde ISAE 3402 type II-verklaring, de internationale standaard voor zekerheid bij outsourcing.

Dit rapport wordt opgesteld door een onafhankelijk auditor, waarbij de generieke IT processen bij NEH, zowel op opzet als op werking, worden getoetst. De ISAE 3402 type II-verklaring biedt klanten het voordeel dat hun accountant de IT-audit niet hoeft uit te voeren.

ITIL
NEH werkt volgens het ITIL principe (Information Technology Infrastructure Library). ITIL bestaat uit een reeks best practices, welke de beste praktijkoplossingen voor het inrichten van uw IT-beheerprocessen weergeven.

ITIL is de enige consistente en tegelijk veelomvattende bron voor IT Service Management, bestaande uit modellen, concepten en processen. Samen vormen dit een krachtig referentiekader voor het inrichten en verbeteren van de IT-processen binnen uw organisatie. 

Dankzij de ITIL werkwijze beschikt u over een reeks aan voordelen, waaronder:
• Betere IT-diensten door het gebruik van bewezen best practices
• Grote tevredenheid door een meer professionele benadering van dienstverlening
• Standaarden en begeleiding
• Hogere productiviteit
• Beter gebruik van competenties en ervaringen
• Lagere kosten


Bel mij terug